sâmbătă, 3 martie 2012

Rambursarea anticipata a creditului - drepturile consumatorului

OUG 50/2010 reglementeaza modul in care se poate efectua rambursarea anticipata - partiala sau integrala - a unui credit.

Consumatorul are urmatoarele drepturi:

- Consumatorul are dreptul, în orice moment, sa se libereze în tot sau în parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere constând în dobânda si costurile aferente perioadei dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru încetarea contractului de credit.

- Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate.

- În cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul este îndreptatit la o compensatie echitabila si justificata în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului cu conditia ca rambursarea anticipata sa intervina într-o perioada în care rata dobânzii aferente creditului este fixa.

O astfel de compensatie nu poate fi mai mare de:

- 1 % din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an;
- 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Nu se solicita o compensatie pentru rambursare anticipata în niciunul dintre urmatoarele cazuri:

- rambursarea a fost realizata ca urmare a executarii unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplata;

- contractul de credit este acordat sub forma "descoperitului de cont";

- rambursarea anticipata intervine într-o perioada în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixa.

Orice compensatie nu poate depasi cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar fi platit-o în perioada dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru încetarea contractului de credit.

Un comentariu: